Κατριβέσης Ν. 1991. ‘Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 80 (Ιανουάριος):130-55. https://doi.org/10.12681/grsr.629.