Κυπριανός Παντελής. 1995. ‘Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος):28-60. https://doi.org/10.12681/grsr.672.