Μαραντζίδης Νίκος. 1995. ‘Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος):61-78. https://doi.org/10.12681/grsr.673.