Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α., και Τζωρτζοπούλου Μ. 1995. ‘Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος):114-67. https://doi.org/10.12681/grsr.676.