Τσάρτας Πάρις. 1998. “Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού”. The Greek Review of Social Research 96 (June):111-32. https://doi.org/10.12681/grsr.731.