Τσάρτας Πάρις. 1988. “Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων”. The Greek Review of Social Research 70 (September):191-210. https://doi.org/10.12681/grsr.787.