Τσούκας Χαρίδημος Κ. 1989. ‘Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 72 (Ιανουάριος):75-91. https://doi.org/10.12681/grsr.982.