Γεωργούντζος Παν. Κ. 1974. “Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια”. The Greek Review of Social Research 19 (January):145-46. https://doi.org/10.12681/grsr.303.