Κιτσίκης Δημήτριος. 1974. “Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: ‘Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση’”. The Greek Review of Social Research 19 (January):147-48. https://doi.org/10.12681/grsr.306.