Παπαντωνίου Αντώνιος Κ. 1972. ‘’Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας’, κ. Δημητρίου Φερούση’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος):134-36. https://doi.org/10.12681/grsr.502.