Πρεσβέλου Κ. και Τεπέρογλου Α. (1976) ‘Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 28, σσ. 275–285. doi: 10.12681/grsr.350.