Σαβράμης Δ. (1981) “Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις”, The Greek Review of Social Research, 42, pp. 167–175. doi: 10.12681/grsr.420.