Παπαγεωργίου Κ. (1972) ‘Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 54–71. doi: 10.12681/grsr.491.