Γκιζέλης Γ. (1972) ‘Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 76–91. doi: 10.12681/grsr.493.