Τερλεξής Π. (1972) ‘Η ’δομολειτουργική’ μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση)’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 103–112. doi: 10.12681/grsr.496.