Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Αλετρά Δ. (1972) ‘Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 113–121. doi: 10.12681/grsr.497.