Σαβράμης Δ. και Τεπέρογλου Α. (1980) ‘Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39, σσ. 316–323. doi: 10.12681/grsr.556.