Τσακίρη Ε. (1991) ‘Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, σσ. 11–32. doi: 10.12681/grsr.611.