Χρύσης Α. Α. (1991) ‘Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, σσ. 110–129. doi: 10.12681/grsr.627.