Κατριβέσης Ν. (1991) ‘Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, σσ. 130–155. doi: 10.12681/grsr.629.