Κυπριανός Π. (1995) ‘Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, σσ. 28–60. doi: 10.12681/grsr.672.