Μαραντζίδης Ν. (1995) ‘Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, σσ. 61–78. doi: 10.12681/grsr.673.