Τσάρτας Π. (1998) “Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού”, The Greek Review of Social Research, 96, pp. 111–132. doi: 10.12681/grsr.731.