Τσάρτας Π. (1988) “Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων”, The Greek Review of Social Research, 70, pp. 191–210. doi: 10.12681/grsr.787.