Τάτσης Ν. (1989) ‘Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 72, σσ. 44–74. doi: 10.12681/grsr.981.