Τσούκας Χ. Κ. (1989) ‘Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 72, σσ. 75–91. doi: 10.12681/grsr.982.