Τερλεξής Π. (2015) ‘Απάντηση εις κριτικήν’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 21, σσ. 296–297. doi: 10.12681/grsr.236.