Γεωργούντζος Π. Κ. (1974) “Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια”, The Greek Review of Social Research, 19, pp. 145–146. doi: 10.12681/grsr.303.