Παπαντωνίου Α. Κ. (1972) ‘’Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας’, κ. Δημητρίου Φερούση’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 134–136. doi: 10.12681/grsr.502.