[1]
Παπούλια Ε. Μ., “Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων”, Grsr, vol. 103, pp. 107–129, Aug. 2015.