[1]
Σαβράμης Δ., “Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις”, Grsr, vol. 42, pp. 167–175, May 1981.