[1]
Γκιζέλης Γ., ‘Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα’, Grsr, τ. 13, σσ. 76–91, Ιουλίου 1972.