[1]
Τερλεξής Π., ‘Η ’δομολειτουργική’ μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση)’, Grsr, τ. 13, σσ. 103–112, Ιουλίου 1972.