[1]
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Αλετρά Δ., ‘Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών’, Grsr, τ. 13, σσ. 113–121, Ιουλίου 1972.