[1]
Τσακίρη Ε., ‘Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων’, Grsr, τ. 80, σσ. 11–32, Ιανουαρίου 1991.