[1]
Χρύσης Α. Α., ‘Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης’, Grsr, τ. 80, σσ. 110–129, Ιανουαρίου 1991.