[1]
Κατριβέσης Ν., ‘Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος’, Grsr, τ. 80, σσ. 130–155, Ιανουαρίου 1991.