[1]
Κυπριανός Π., ‘Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα’, Grsr, τ. 87, σσ. 28–60, Μαΐου 1995.