[1]
Μαραντζίδης Ν., ‘Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας’, Grsr, τ. 87, σσ. 61–78, Μαΐου 1995.