[1]
Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α., και Τζωρτζοπούλου Μ., ‘Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)’, Grsr, τ. 87, σσ. 114–167, Μαΐου 1995.