[1]
Τσάρτας Π., “Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού”, Grsr, vol. 96, pp. 111–132, Jun. 1998.