[1]
Τσάρτας Π., “Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων”, Grsr, vol. 70, pp. 191–210, Sep. 1988.