[1]
Τάτσης Ν., ‘Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς’, Grsr, τ. 72, σσ. 44–74, Ιανουαρίου 1989.