[1]
Τσούκας Χ. Κ., ‘Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου’, Grsr, τ. 72, σσ. 75–91, Ιανουαρίου 1989.