[1]
Παπαντωνίου Α. Κ., ‘’Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας’, κ. Δημητρίου Φερούση’, Grsr, τ. 13, σσ. 134–136, Ιουλίου 1972.