Παπούλια Ε. Μ. “Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων”. The Greek Review of Social Research, vol. 103, Aug. 2015, pp. 107-29, doi:10.12681/grsr.156.