Πρεσβέλου Κ., και Τεπέρογλου Α. ‘Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 28, Σεπτέμβριος 1976, σσ. 275-8, doi:10.12681/grsr.350.