Σαβράμης Δ. “Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις”. The Greek Review of Social Research, vol. 42, May 1981, pp. 167-75, doi:10.12681/grsr.420.