Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και Αλετρά Δ. ‘Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 13, Ιούλιος 1972, σσ. 113-21, doi:10.12681/grsr.497.