Τσακίρη Ε. ‘Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 80, Ιανουάριος 1991, σσ. 11-32, doi:10.12681/grsr.611.